Poznań-Jeżyce, Mickiewicza 19/4

Czym jest Konsultacja psychologiczna?

Konsultacja psychologiczna – co to jest i po co?

Nie będę formułować naukowych definicji. Poprzestanę na prostym stwierdzeniu, że jest to pierwsze spotkanie psychologa z osobą zgłaszającą się po pomoc. Spotkanie to może odbywać się z jedną osobą, małżeństwem lub parą czy rodziną. Konsultacja psychologiczna jest rutynowym działaniem, lecz absolutnie koniecznym i ma na celu wstępne rozpoznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej pacjenta. Psycholog musi poznać pacjenta i zdiagnozować dręczące go problemy i dopiero po takim wstępnym rozpoznaniu może zdecydować o sposobach dalszego postępowania.

Jaką rolę pełnią i jak przebiegają konsultacje psychologiczne w moim gabinecie w Poznaniu?

Konsultacja psychologiczna pozwala mi poznać sytuację życiową osoby zgłaszającej się po pomoc, dając jednocześnie możliwość zidentyfikowania przyczyn problemów, z jakimi się ta osoba boryka. Czasem do zebrania wszystkich niezbędnych informacji ułatwiających postawienie właściwej diagnozy potrzeba więcej niż jednego spotkania. Dopiero posiadając niezbędne informacje i mając wstępnie zdiagnozowaną przyczynę problemów dręczących moich pacjentów, mogę zaproponować odpowiednie sposoby pomocy psychologicznej.

Decyduję, czy problem z którym boryka się pacjent ma podłoże indywidualne, czy jest wynikiem sytuacji w związku lub rodzinie. Jaka forma pomocy psychologicznej jest wskazana w przestawianym kłopocie: psychoterapia, wsparcie czy interwencja kryzysowa. Czy potrzebna jest konsultacja innego specjalisty – lekarza medycyny, pedagoga, seksuologa, terapeuty uzależnień itp., ponieważ problem może mieć nie tylko podłoże psychiczne.

Nie należy zapominać o jeszcze jednym ważnym aspekcie wiążącym się z konsultacją psychologiczną. Spotkanie to jest doświadczeniem podczas, którego nie tylko ja zapoznaję się z historią i problemami pacjenta, ale i on ma okazję do zapoznania się ze mną i moim gabinetem . Pacjent dzięki niemu może określić czy psycholog jest dla niego odpowiednią osobą ( specjalistą ), czy czuje się z nim bezpiecznie, czy będzie mógł mu zaufać i z nim współpracować. Pacjent może także doświadczyć poczucia ulgi związanego z podzieleniem się i „oddaniem” emocji, myśli związanych z jego problemem. Należy pamiętać, że konsultacja nie jest spotkaniem, które rozwiązuje problem, ale daje możliwość ustalenia kierunku ewentualnej dalszej pomocy. Po konsultacji pacjent decyduje czy i w jakim zakresie chce podjąć współpracę z psychologiem .

Podsumowując, konsultacja psychologiczna, nieważne czy to będzie w gabinetach Poznania, czy innych miejscowości, jest pierwszym elementem procesu pomocy psychologicznej, tworzy możliwość postawienia wstępnej diagnozy, zapoznania się pacjenta z psychologiem i doświadczenia ulgi po powierzeniu psychologowi swoich problemów.

W jakich przypadkach konieczne jest przeprowadzenie konsultacji psychologicznej?

Odpowiadając na to pytanie, można stwierdzić, bazując na tym, co powiedziano wyżej, że zawsze, w każdym przypadku, kiedy tylko ktoś zgłosi się do psychologa po pomoc. Nie potrafimy przecież wyobrazić sobie sytuacji, że lekarz zaczyna leczenie i przepisywanie leków, bez uprzedniego zbadania pacjenta. Podobnie jest z psychologiem; musi on rozpoznać sytuację życiową ludzi, którzy się do niego zgłaszają, zanim podejmie decyzję o rodzaju pomocy.

Konkretyzując rzecz, powiem, że konsultacja psychologiczna w moim gabinecie w Poznaniu jest przeznaczona dla osób zmagających się z :

 • depresją
 • zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi
 • chorobą afektywną Dwubiegunową (ChAD)
 • problemami w relacjach partnerskich – konflikty, zdrada rozstanie
 • dolegliwościami w ciele nie mającymi podłoża chorobowego
 • przewlekłym lub ostrym stresem
 • doświadczeniami z okresu dzieciństwa – Dorosłe Dzieci Alkoholika, dysfunkcje rodzinne
 • żałobą
 • doświadczaniem emocji i myśli, które sprawiają nadmierne cierpienie i utrudniają codzienne życie
 • problemami swoich dzieci, osób bliskich i szukają dla nich pomocy i wiedzy jak pomagać
 • problemami, z którymi nie chcą być sami.