Poznań-Jeżyce, Mickiewicza 19/4

Leczenie depresji w Poznaniu z udziałem psychologa

Depresja

Smutek, przygnębienie, „dolina” tych stanów doświadczył kiedyś każdy z nas i to pewnie nie jeden raz. Jednak czy są to objawy depresji? Te stany emocjonalne są naturalnym towarzyszem człowieka; każdy czasem przecież bywa smutny lub przygnębionDepresjay. Jednak o depresji możemy mówić dopiero wtedy, jeśli uczucie smutku lub przygnębienia trwa nieprzerwanie co najmniej dwa tygodnie, a dodatkowo towarzyszą temu apatia, permanentne zmęczenie, brak energii, nieumiejętność odczuwania radości i niska samoocena.

Depresja to stan, z którym boryka się 12-25 % pacjentów zgłaszających się do lekarza pierwszego kontaktu, a wg badań prowadzonych na całym świecie choruje na nią ok. 17 % populacji ludzkiej. Stwierdzono ponadto, że u połowy chorych na depresję i leczących się u lekarzy ogólnych choroba ta nie zostaje nigdy zdiagnozowana.

Depresja może wystąpić jako:

  • schorzenie pierwotne w przebiegu choroby afektywnej jedno lub dwubiegunowej,
  • zaburzenie wtórne do występującej choroby somatycznej lub jej terapii
  • wtórnie do zaburzeń lękowych i innych np. przewlekły stres, żałoba, uzależnienia

Czy depresję można leczyć?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Depresję można i trzeba leczyć, bo sama nie przemija. Leczeniem depresji zajmuję się w moim gabinecie w Poznaniu i mogę z całym przekonaniem potwierdzić, to co wiadomo już od dawna: nie tylko leczenie tego schorzenia jest możliwe, ale i całkowite wyleczenie. Nie wszyscy wiedzą, że depresja zwana jest czasem cichą epidemią; dotyka ona bardzo wielu ludzi. Często o chorobie nie wiedzą nawet nasi najbliżsi, a tym bardziej dalsze nasze otoczenie. Trudno się temu zresztą dziwić zważywszy na bardzo symptomatyczny fakt: często sami nie identyfikujemy swoich dolegliwości jako choroby. Jej objawy traktujemy jako przejaw przemęczenia, uważając, że każdy ma czasem gorsze dni. Bywa jednak niestety i tak, że nawet podejrzewając u siebie depresję, nie chcemy dopuścić tego do swojej świadomości.

Wynika to z tego, że w naszym społeczeństwie jest to często jeszcze temat wstydliwy. Nie przyznajemy się do depresji nawet wtedy, gdy jesteśmy jej pewni. Nie chcemy być postrzegani jako osoby słabe i nieporadne, niezdolne do wykrzesania z siebie odrobiny energii. Skarżąc się czasem na swoje dolegliwości, słyszymy jedynie „weź się w garść” lub „ogarnij się”. Tymczasem należy wiedzieć, że depresja to po prostu jeszcze jedna z wielu chorób, jakie dotykają rodzaj ludzki i że można ją z powodzeniem leczyć, a jej objawy nie są wynikiem słabości, lenistwa czy brakiem silnej woli.

W leczeniu depresji stosowana jest psychoterapia oraz farmakoterapia po wskazaniu lekarskim.

Jak wygląda leczenie depresji w moim gabinecie psychologicznym w Poznaniu?

Główną formą leczenia depresji, którą stosuję w swoim gabinecie, jest psychoterapia. Po konsultacji psychologicznej w gabinecie i zapoznaniem się z historią choroby i sytuacją osobistą pacjenta, oceną nasilenia depresji oraz analizą czy wskazana jest konsultacja u lekarza psychiatry (jeśli dotąd pacjent nie przyjmował leków), rozpoczyna się proces współpracy pacjenta z psychologiem w ramach działań terapeutycznych. W zależności od przyczyn, dynamiki depresji oraz potrzeb i oczekiwań pacjenta proponuję działania terapeutyczne, które obejmują różnorodne formy oddziaływań psychoterapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, celów, możliwości pacjenta.

Leczenie depresji nie tylko u mnie w Poznaniu, ale także w każdym innym gabinecie, może, oprócz psychoterapii indywidualnej osoby chorej, obejmować jej najbliższe otoczenie- rodziców, partnera/partnerkę. Pomoc dla otoczenia osoby chorej to przeważnie psychoedukacja, dzięki której najbliżsi chorego wiedzą jak go wspierać, czego mogą oczekiwać i jakich błędów unikać. Otoczenie pacjenta dowiaduje się, że pacjent nie może się wziąć w garść, bo to właśnie jest istotą choroby , że nie może się wziąć w garść , że pacjent może być aktywny na tyle, na ile pozwala mu nasilenie choroby, co może mu pomóc w procesie leczenia, jak mają się zachować kiedy chory wyraża zamiary samobójcze. Oczywiście są to tylko niektóre ze wskazań, a rozmowa w gabinecie daje przestrzeń do poruszania wielu obszarów problemowych.

Pamiętaj! Depresja jest uleczalna!