Poznań-Jeżyce, Mickiewicza 19/4

Terapia dla par, rodzinna i psychoterapia małżeńska w Poznaniu

Kryzys w związku

Kiedy zakochujemy się w drugiej osobie, jesteśmy wniebowzięci. Wierzymy, że wraz z partnerem zbudujemy szczęśliwy, harmonijny związek; jesteśmy przekonani, że przezwyciężymy wszelkie przeciwieństwa losu, jakie mogą zakłócić naszą idyllę. Pamiętać jednak należy, że ludzie tworzący jakikolwiek związek, bez względu na to czy będzie on miał charakter nieformalny, czy będzie usankcjonowany ślubem, to dwie różne osoby i osobowości, dwie różne historie życia i rodzin pochodzenia. Każdy człowiek jest odrębną indywidualnością, z własnym temperamentem, przyzwyczajeniami , doświadczeniami, potrzebami i właśnie tę indywidualność wnosi w związek. Ponadto para tworząc swoją wspólną relację przechodzi przez różne etapy rozwoju związku – narzeczeństwo, pojawienie się dziecka pierwszego, kolejnego, dojrzewanie dzieci, odchodzenie ich z domu rodzinnego, doświadczanie dojrzałego związku z dorosłymi dziećmi. W trakcie trwania relacji partnerzy doświadczyć mogą jeszcze innych trudnych sytuacji osobistych związanych z rodzicami , obszarem zawodowym, własną chorobą czy niepełnosprawnością Te wszystkie elementy mogą powodować, że nawet w najbardziej udanym związku może dojść kryzysu, a konflikty są elementem nieuniknionym.

Zatem kryzysy i konflikty zdarzają się w każdym związku, jednak kiedy para, w swojej ocenie, nie radzi sobie z nimi w sposób satysfakcjonujący, ma poczucie skrzywdzenia, nieszczęścia, eskalacji napięć i nieporozumień, może sięgnąć po pomoc z zewnątrz, pomoc psychologiczną w ramach terapii par/małżeńskiej.

Także kiedy pojawia doświadczenie, które jest bardzo destrukcyjne dla związku czyli zdrada partnerzy często szukają pomocy u terapeuty.

 Konsultacja psychologiczna dla małżeństw/par niezbędnym elementem skutecznej pomocy psychologicznej

Kiedy przychodzi do mnie para /małżeństwo borykająca się z często trwającym już długi czas kryzysem, moim zadaniem jest na pierwszym spotkaniu, czyli w ramach konsultacji psychologicznej, wysłuchanie obydwojga partnerów, sposobu ich widzenia i doświadczania problemu, potrzeb i oczekiwań w stosunku do siebie i pomocy psychologicznej. Staram się dbać o to aby każdy z partnerów/małżonków miał swoją przestrzeń i możliwość podzielenia się tym co dla niego jest ważne, ponieważ tworząc związek obydwoje są jego niezbędnym ogniwem.

W ramach konsultacji psychologicznej dokonuję także niezbędnej diagnozy kryzysu i przedstawiam możliwość pracy terapeutycznej dla pary lub przekierowuję do konsultacji indywidualnej i ewentualnej psychoterapii i indywidualnej osobę z pary. Zdarza się bowiem, iż zanim para może wspólnie pracować terapeutycznie, najpierw obydwoje lub jedna osoba z pary potrzebuje pomocy indywidualnej.

W jaki sposób pomagam parom/małżeństwom w moim gabinecie w Poznaniu?

Trochę się powtórzę, na początku jest oczywiście konsultacja psychologiczna, bez niej nie ma możliwości zapoznania się z istotą kryzysu, postawienia diagnozy i zbudowania strategii działań terapeutycznych. Każdy z partnerów ma możliwość podzielenia się tym jak widzi problem, jak go doświadcza, czego potrzebuje i oczekuje w związku i od pomocy psychologicznej. Na kolejnym spotkaniu lub spotkaniach , w zależności od sytuacji, para wypracowuje cel i oczekiwania dotyczące pracy terapeutycznej. Kolejne sesje terapeutyczne do doświadczenia, do których zapraszam parę w gabinecie i poza nim, aby zrealizować przyjęte przez parę cele. Zatem terapia ukierunkowana jest na to co dzieje się w parze, daje przestrzeń na wzajemne porozumienie się i wypracowanie skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnościami pary oraz wzmacnia siły i zasoby związku.

Trzeba pamiętać o tym, iż psychoterapia małżeńska i pary to proces, w którym pacjentem jest wspólna relacja pary, jej jakość i dynamika , a nie każdy z pary z osobna. Praca terapeutyczna odbywa się w ramach wspólnej przestrzeni pary, którą oczywiście tworzą partnerzy wnosząc swoją indywidualność i motywację , jednak kształtują ją jako pewną , nową jakość. Jeśli więc obydwoje partnerzy mają wystarczającą motywację aby wspólnie dokonywać zmian i takie same lub zbieżne cele , psychoterapia pary /małżeńska ma wszelkie możliwe szanse powodzenia.