Poznań-Jeżyce, Mickiewicza 19/4

Leczenie nerwicy w Poznaniu

Zaburzenia lękowe, Leczenie Nerwicy

Lęk to jedno z wielu emocji, które doświadcza każdy z nas. Człowiek może go odczuwać w różnych sytuacjach, w sferze osobistej czy zawodowej. Jednak kiedy doświadczamy lęku, który nie pozwala normalnie funkcjonować, emocja ta jest nieadekwatna do sytuacji np. za silna, bez realnych podstaw, prowadzi do odczuwania dolegliwości w ciele, cierpienia psychicznego , wtedy mówimy o zaburzeniach lękowych, które w pojęciu powszechnym rozumiane są one jako zaburzenia nerwicowe. W ich powstawaniu ważną rolę odgrywają czynniki psychologiczne ,a także biologiczne, społeczne i sytuacyjne. W większości przypadków choroba zaczyna się w okresie dojrzewania lub tuż po nim.

Zaburzenia lękowe są częstymi problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że są to choroby, które mogą być diagnozowane, a co ważniejsze, mogą być leczone psychoterapeutycznie i farmakologicznie. Dlatego też nie należy zwlekać z podjęciem decyzji o konsultacji u specjalisty i nie tylko psychiatry, ale także psychologa. Leczenie oparte tylko na farmakologii (leki antydepresyjne czy uspokajające)powoduje wyciszenie, osłabienie objawów, natomiast psychoterapia daje szanse na poznanie mechanizmu choroby i możliwości działań, które spowodują wystarczającą i trwałą poprawę funkcjonowania. Podjęcie leczenia jest konieczne, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Do zaburzeń lękowych zaliczmy : fobie (lęk przed określonym obiektem), fobie społeczne (lęk przed sytuacjami społecznymi, przed ludźmi), zaburzenia obsesyjno-kompulsywne OCD( przymusowe myśli lub działania), atak paniki, agorafobia (lęk przed przebywaniem w miejscach, sytuacjach bez możliwości pomocy), zaburzenie lęku uogólnionego (nadmierny lęk lub martwienie się) oraz syndrom stresu pourazowego PTSD i zaburzenie stresu ostrego ASD (reakcje po traumatycznym doświadczeniu).

Jak wygląda leczenie zaburzeń Nerwicowych u mnie w Poznaniu, w moim gabinecie?

Oczywiście, jak zawsze, najważniejsze na początku jest rozpoznanie sytuacji życiowej i historii choroby osoby zgłaszającej się do mnie po pomoc. Dlatego też pierwsze spotkanie to tak zwana konsultacja psychologiczna. Zebrane w trakcie konsultacji informacje dają mi wstępny obraz problemów, z jakimi boryka się mój pacjent, pozwalają rozpoznać konkretną postać zaburzenia i zaproponować możliwości działań.

Podstawową metodą leczenia zaburzeń lękowych jest psychoterapia indywidualna, poza tym pacjent może korzystać z farmakoterapii, po konsultacji z lekarzem psychiatrą. Trudno jest w skrócie opisać proces terapeutyczny, ale pokrótce to ujmując w trakcie procesu terapeutycznego, regularnych, indywidualnych spotkań (sesji), analizujemy z pacjentem przyczyny, mechanizm działania choroby, pacjent uczy się radzić z objawami, przepracowuje doświadczenia leżące u podstaw problemu oraz uruchamiamy zasoby osobiste pacjenta. Oddziaływania te mają na celu uzyskanie trwałej poprawy , nie tylko wyciszenia objawów, tak aby pacjent mógł satysfakcjonująco funkcjonować bez potrzeby przyjmowania leków przeciwlękowych.

Pamiętaj, zaburzenia emocjonalne można leczyć.

Jeśli jesteś w tym miejscu, znaczyć to może, że problem zaburzeń lękowych, nerwicy w jakimś sensie dotyczy też Ciebie. Może on wiązać się bezpośrednio z Twoją osobą albo z kimś z Twoich bliskich lub znajomych. Często bywa tak, że sami nie potrafimy zauważyć u siebie symptomów zaburzeń emocjonalnych. Jeśli Twoi bliscy powiedzą Ci, że dzieje się z Tobą coś niedobrego, to spróbuj im zaufać i zgłoś się do gabinetu psychologicznego na konsultację. Odwrotnie, jeśli dojdziesz do przekonania, że bliska Ci osoba lub tylko znajoma ma problemy emocjonalne, które mogą być zwiastunem choroby o podłożu psychicznym, to nie bój się zasugerować jej leczenia. Dlatego, jeśli czujesz, że Ty lub ktoś inny potrzebuje pomocy, nie zwlekaj.