Poznań-Jeżyce, Mickiewicza 19/4

O mnie

Jestem psychologiem zajmującym się pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną od kilkunastu lat.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, małżeńską/par i rodzinną oraz interwencję kryzysową. Specjalizuję się w terapii małżeńskiej/par, nerwic i zaburzeń lękowych i psychosomatycznych. Pracuję terapeutycznie także z osobami borykającymi się z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym (ChAD).

W psychoterapii opieram się głównie na złożeniach terapii ericksonowskiej oraz  integruję ją z podejściem poznawczo-behawioralnym i systemowym. W procesie leczenia dostosowuję sposób i metody pracy indywidualnie do każdego pacjenta tak, aby uwzględniać jego niepowtarzalność i oczekiwania. Pracujemy nad kłopotami, ale także nad wzmacnianiem i wydobywaniem zasobów.
Ten sposób pracy pozwala skrócić czas pracy terapeutycznej do niezbędnego minimum, przy jednoczesnej realizacji stawianych przez pacjenta celów terapii.

W pracy kieruję się zasadami poradnictwa psychologicznego i psychoterapii zawartymi w Kodeksie Etyczno – Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Ukończyłam:

2014-2015
Roczny cykl szkoleniowy – Psychoterapia małżeństw i par przy Polskim Instytucie Ericksonowskim

2013-2014
Roczny Kurs Podstawowy Terapii Systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS)

Od 2006 – teraz
uczestniczę w Całościowym Szkoleniu z Terapii Ericksonowskiej rekomendowanym przez: The Milton H. Erickson Foundation INC Phoenix, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne

2005
Studium Podyplomowe dla Biegłych Sądowych Psychologów oraz inne specjalistyczne szkolenia z zakresu diagnostyki i pomocy psychologicznej.

1999
Psychologię ze specjalizacją kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.