Poznań-Jeżyce, Mickiewicza 19/4

Konsultacje psychologiczne w Poznaniu

Konsultacja Psychologiczna to pierwsze spotkanie psychologa z osobą, parą, rodziną.

Jej zadaniem jest zapoznanie się psychologa z sytuacją życiową osoby/osób zgłaszających się, zidentyfikowanie problemu i zaproponowanie najlepszej dla nich formy pomocy. Konsultacja pozwala odpowiedzieć na pytanie czy potrzebna jest psychoterapia, a jeśli tak, to w jakim zakresie – indywidualna, par czy rodzinna, jeśli nie – to czy należy skonsultować problem u innego specjalisty lub czy potrzebna jest pomoc w ramach interwencji kryzysowej.

Dzięki temu spotkaniu także osoba/osoby zgłaszające się mogą omówić swoje wątpliwości, zapoznać się z gabinetem, doświadczyć jak się czuje w relacji z psychologiem.

Z konsultacji korzystać mogą osoby zainteresowane pomocą dla siebie, jak i dla swoich bliskich.

Może być, ale nie musi, wstępem do dalszej współpracy i podjęcia psychoterapii.

Niekiedy trwa więcej niż jedno spotkanie.